Najväčšia utečenecká kríza na Blízkom východe od roku 1948: 3,9 milióna sýrskych občanov bolo donútených utiecť z vlastnej krajiny. Ďalších 1,9 milióna občanov Iraku muselo opustiť svoje domovy a nájsť si útočisko v provizórnych obydliach roztrúsených po krajine.

Kto pomôže sýrskym a irackým rodinám na úteku?
Kto, keď nie my?

Rozhodli sme sa preto konať:

Doteraz sa nám podarilo násť viac než 1000 dobrovoľníkov, ktorí sľúbili pomôcť rodinám zo Sýrie a Iraku, ak by dostali azyl na Slovensku. Ďakujeme. Stále je možnosť pridať sa k dobrovoľníkom.

PREČO JE NAŠA POMOC POTREBNÁ?

Obrovské množstvo ľudí zo Sýrie a Iraku sa stali obeťami niekoľkoročných občianskych vojen a prenasledovania zo strany teroristickej skupiny Islamský štát. Jediným riešením ako sa zachrániť pred nebezpečenstvom bol pre nich útek. Väčšina z nich už nemá žiadnu nádej na návrat do svojich pôvodných domovov.

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?

Chceme vyzvať vládu SR, aby prijala 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku na Slovensku. Zároveň však chceme vláde predstaviť aj perspektívu integrácie týchto rodín do slovenskej spoločnosti. Túto perspektívu bude tvoriť verejný prísľub tisícky slovenských rodín, jednotlivcov, organizácii, cirkví a firiem, ktorí sa zaviažu k pomoci pri integrácii prijatých žien, mužov a detí. Odbornú pomoc a asistenciu pri prijatí utečencov chceme nájsť u partnerov z mimovládneho sektora, ktorí v oblasti integrácie dlhodobo pracujú.

Je to veľká šanca pomoci blížnym v núdzi pre každého z nás.

Ako vyzerá život na úteku?

Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Ako môžete pomôcť?

Nepotrebujeme peniaze! Potrebujeme Vás!

Potrebujeme konkrétnu pomoc s integráciou utečencov na Slovensku.

Čo môžete urobiť:

2298 rodín a jednotlivcov
prisľúbilo pomoc.

 1. M. H. (Bratislava ) môžem venovať svoj čas
 2. E. E. (Nitra) môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 3. K. K. (Bratislava) môžem pomôcť pri hľadaní práce
 4. Andrea Berková (Bratislava) môžem venovať svoj čas
 5. D. J. (Michalovce) môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 6. I. S. (Machulince ) môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 7. Katarina Krsjakova (Zvolen) môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 8. K. P. (Košice) môžem venovať svoj čas
 9. Dobrota Pucherova (Bratislava) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 10. Lucia Svata (Nitra) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 11. Ildiko Pohorela (Bratislava) môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 12. Natalia Iriasova (Košice) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 13. Klára Jamrichová (Dolný Lopašov) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas
 14. Daniela Ferenc (Prešov) môžem venovať svoj čas
 15. Michaela Maruniaková (Bratislava) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas
 16. K. M. (Praha) môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 17. Ján Lacko (Kremnica) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 18. Miroslav Toman (Bratislava) môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 19. Kovotvar v.d. (Kúty) môžem pomôcť pri hľadaní práce
 20. Lubica Attia (Bratislava) môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 21. Ján Slimak (Bratislava ) môžem pomôcť pri hľadaní práce, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas
 22. K. Z. (Bratislava) môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 23. Z. M. (Bratislava) môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 24. Marek Šubrt (Bratislava) môžem pomôcť ubytovať utečenca, môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak
 25. M. E. (Nitra) môžem pomôcť s integráciou do farnosti a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť inak

Prihlásiť môžete seba, svoju rodinu alebo svoje spoločenstvo.

Tento projekt podporujú osobnosti verejného života

Radovan Bránik
Jana Dubovcová

Podporujem túto iniciatívu pretože otvára v ľuďoch ich lepšiu stránku.

Brat Filip

Ďakujem Vám úprimne za túto iniciatívu, posledné týždne stále premýšľam ako správne pomôcť v týchto udalostiach.
Lebo ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme... (Gal 5, 25)

Tony Frič

Tento projekt podporujem, lebo som videl ako kresťania v Iraku žijú. S mnohými som sa stretol a tento zážitok na mňa hlboko zapôsobil.

Oľga Gyárfášová

Už zopár rokov sledujem migračnú a integračnú politiku Slovenska. Zoči-voči humanitárnym katastrofám v rôznych častiach sveta sa dnes stávajú tieto otázky oveľa, oveľa naliehavejšie. Postoj Slovenska je strkanie hlavy do piesku, politická reprezentácia nechce vidieť problémy v širších súvislostiach. Argument, že Slovensko je iba tranzitná krajina, tak načo sa vôbec snažiť, je politickou výhovorkou, nadbiehaním väčšinovej verejnej mienke. Namiesto toho, aby sa hovorili o solidarite, hovorí sa o utečencoch a migrantoch iba ako o hrozbe. Podporujem iniciatívu ktopomoze.sk, lebo ide proti sebazahľadenosti a ľahostajnosti.

Jozef Haľko
Štefan Hríb

Som za.

Bol som za inváziu do Husajnovho Iraku a dodnes si myslím, že diktátorovo neplnenie medzinárodných záväzkov a hranie sa so zbrojnými inšpektormi OSN bolo dobrým dôvodom. Utečenci z dnešného Iraku a ich utrpenie sú však rovnakou výzvou a preto podporujem iniciatívu ktopomoze.sk.

Marek Krajčí

Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. Izaiáš 58,6-7

Vladimír Krčméry

Podporujem túto iniciatívu, lebo napĺňa požiadavky Ježiša Krista, aby sme tým, čo sú vo väzení a na úteku poskytli pomoc: ,,Bol som hladný a nasýtili ste ma,(...) bol som pocestný a prichýlili ste ma, (...) vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25, 35-36).

Milos Lichner SJ

Podporujem túto aktivitu; ako kňaz a teológ si silne uvedomujem potrebu pomoci tým, ktorí ju teraz veľmi potrebujú. Naša fakulta je pripravená maximálne napomáhať núdznym utečencom. Nezabúdajme, že už prví kresťania boli utečenci, keď si zachraňovali život pred prenasledovaním. Po páde komunizmu sme dostávali pomoc z iných krajín, teraz nastal čas, aby sme aj my dokázali pomôcť iným. Pomôcť tým, ktorí sú tu a potom aj tým, ktorí tam ostali, aby už nemuseli utekať pre hrozbami.

Dušan Ondrušek

V Iraku som videl deti, ktoré sa na nás veľmi podobajú. Nezáleží na tom, či ide o deti zo šiítskych, sunnitských, kresťanských, kurdských či iných rodín. Všetci sme si podobní v potrebe bezpečia, nádeje, možnosti pre vypočutie a dialóg. Nie svojím pričinením sa tieto deti a rodiny ocitli v situácii, v akej by nechcel byť nik z nás. Pomôžme im tým, čím môžeme.

Daniel Pastirčák
Mgr. Anna Polcková
Anton Srholec Dr.h.c.

Ano, plne súhlasím s prijatím utečencov na Slovensko. Od nás odišli celé vlny emigrantov pred násilím a totalitou. Boli láskavo prijatí a udomácnili sa. Je na čase, aby aj Slovensko otvorili svoje náručie a pomáhalo. Nebude to ľahké, ale je to splnenie biblického príkazu: Bol som ako cudzinec a prijali ste ma.

Kto by pochyboval, mám už s nimi dlhoročné a len dobré skúsenosti.

Zuzana Števulová

„Podporujme túto iniciatívu, pretože vo svetle každodenných informácií o miliónoch ľudí, ktorých vyhnala vojna v Sýrii a Iraku ale aj konflikty v afrických štátoch z ich domovov, sa Slovensko už viac nemôže vyhovárať. Žiadne zázračné riešenie, ktoré by ukončilo vojny a umožnilo žiť týmto ľuďom okamžite v bezpečí, pokoji a mieri neexistuje. Pomoc utečencom znamená pomôcť ľuďom, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, aby našli normálny život v krajine, kde sú v bezpečí a kde sú rešpektované ľudské práva a to bez ohľadu na ich rasu alebo náboženstvo. Slovensko má teraz jedinečnú šancu ukázať, že slová o demokracii, ľudskosti a pohostinnosti nie sú a neboli len prázdne gestá a že vieme a chceme pomôcť ľuďom v núdzi rovnako, ako za minulého režimu pomáhali nám, alebo ako mnohí statoční ľudia počas druhej svetovej vojny na Slovensku pomáhali židovským spoluobčanom (napr. Sir Nicholas Winton) uniknúť pred holokaustom. Prijatím 100 rodín pomôžeme tým najviac ohrozeným – matkám, otcom a deťom. Slovensko má programy, prostriedky ale aj ľudí a organizácie, ktoré a ktorí sú schopní a ochotní pomôcť a teda by sme nemali váhať. Naše skúsenosti potvrdzujú, že utečenci, ktorí k nám doteraz prišli, dokázali vyštudovať vysoké školy, našli si prácu a žijú v pokoji a bezpečí, mnohí sú už aj štátni občania Slovenska a sú vďační za ochranu a pomoc, ktorú dostali. Pomôžme teda dobrovoľne, práve teraz je ten čas!“

Zuzana Wienk

Západné krajiny roky pomáhali Slovákom utekajúcim pred neslobodou a potláčaním ľudských práv. Práve my sme krajina, ktorá by mala vedieť precítiť hodnotu slobody a demokracie i túžbu ľudí po nich, ako aj hrozné dôsledky represie autoritatívnych režimov. Plne podporujem, aby sme aj my jasne ukázali, že sme súčasťou širšej globálnej komunity a dokážame zdieľať kúsok nášho prosperujúceho sveta. Všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapoja, patrí moja hlboká úcta a obdiv.

Slavomír Zrebný

Projekt Kto pomôže? je jednoducho prejavom ľudskosti. Mnohé rodiny v núdzi pozerajú s nádejou na Európu, nepriamo prosia o pomoc a je na nás, či im pomoc poskytneme. Máme nato dostatok vedomostí aj prostriedkov. Budeme mať na to aj srdce? Jasné je, že sa nás raz Niekto spýta:"Kto pomohol?

Organizácie podporujúce projekt